ZNACZENIE POGRZEBU KATOLICKIEGO

Przez pogrzeb kościelny Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei (Kan. 1176 §2 KPK).

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POGRZEBEM KATOLICKIM

  • zgłoszenie faktu śmierci osoby będącej parafianinem przez członka rodziny
  • przedstawienie do wglądu Aktu Zgonu i wpisanie danych do Księgi Zmarłych
  • pozostawienie w kancelarii parafialnej dokumentu oznaczonego dla zarządcy cmentarza
  • uzgodnienie miejsca pochówku na cmentarzu parafialnym
  • skontaktowanie się z grabarzem w celu wykopania grobu

W NASZEJ PARAFII

Zmarły potrzebuje w pierwszym rzędzie modlitwy. Dlatego po śmierci polecamy osobę zmarłą Bogu modląc się, aby mogła jak najszybciej oglądać Boga.

  1. Formalności zaczynamy od uzyskania aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie udajemy się z Kartą zgonu wystawioną przez lekarza.
  2. Po uzyskaniu dokumentu z USC potrzeba zarezerwować za pośrednictwem firmy pogrzebowej miejsce na cmentarzu. W przypadku kiedy posiada się grobowiec należy z zarządem danego cmentarza (w przypadku cmentarzy parafialnych jest to urząd parafialny) ustalić termin pogrzebu.
  3. Jeśli rodzina chce pochować zmarłego poza parafią miejsca zamieszkania potrzebna jest tzw. informacja o zmarłym.
  4. Zgłaszając śmierć kogoś bliskiego w kancelarii parafialnej dostarczamy akt zgonu wydany przez USC, dane nt. miejsca i godziny pogrzebu z firmy pogrzebowej oraz potwierdzoną informację o przyjęciu sakramentu namaszczenia chorych wystawioną przez ks. kapelana szpitala albo innego kapłana. Należy pamiętać, że kapelan udziela tego sakramentu w szpitalu tylko na prośbę chorego lub rodziny.
Image
Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie
Kancelaria parafialna: Pn-Pt  |  1630 – 1730